VISSZA A KEZDŐLAPRATISZTELT SZÜLÓK!

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2024 nyarán Perecesen működteti a Miskolci Nyári Napközis táborát 2024. július 01. és 2024. augusztus 09. között.

I. turnus 2024. július 01 — július 12.                          ADATLAP ÉS SZÜLŐI NYILATKOZAT

II. turnus 2024. jú1ius 15 — július 26.                          ADATLAP ÉS SZÜLŐI NYILATKOZAT

III. turnus 2024. július 29 — augusztus 09.                   ADATLAP ÉS SZÜLŐI NYILATKOZAT


 
A jelentkezesi lap és a szülői nyilatkozat elérhető Miskolc város holnapján
www.miskolc.hu, a Miskolci Közintézmény-működtető Központ honlapján www.mkmkozpont.hu, valamint iskolánk, az Avastetői Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola gazdasági irodájában illetve az iskolatitkári irodában.
Jelentkezési korhatár: 6 - 13 év.
 
A turnusonkénti maximális létszám 200-250 fő. A törvényi előírásoknak megfelelően elsőbbséget élveznek a dolgozó szülők gyermekei. A jelentkezési laphoz munkáltatói igazolás csatolása szükséges (amennyiben mindkét szülő dolgozik, akkor mindkettő).
 
A gyermeküket egyedül nevelő szülőknek nyilatkozatot kell tenniük a jelentkezési lap leadásakor. Csak azok a tanulók vehetik igénybe a nyári napközit, akiknek nincs térítésidíj tartozásuk.
 
A táborba való jelentkezés az alábbiak szerint történik: A térítési díjat (mely megegyezik a szorgalmi időszakra érvényes díjakkal) befizetni, és ezzel egy időben a szükséges dokumentumokat (jelentkezési lap, munkáltatói igazolások) leadni az iskola gazdasági irodájában vagy az iskolatitkári irodában.
 2024. június 10. (hétfő) és június 20. (csütörtök) között.
A jelentkezési lapokra eredetiben van szükségünk, így az online jelentkezést nem tudjuk elfogadni.
Azok a tanulók, akiknek térítési díj elmaradásuk van, nem jelentkezhetnek a táborba, kizárólag a tartozás rendezése után.
 
Az önkormányzati fenntartású köznevelési intézmények tanulói számára a háromszori (tízórai, ebéd, uzsonna) étkezés térítési díja 1-7. évfolyam részére 820 Ft/nap.
 
 
 
Az étkezési térítési díj befizetése a következő módokon lehetséges:
- készpénzes fizetéssel az iskolánkban a térítési borítékon feltüntetett időpontban
- átutalással: az OTP Bank-nál vezetett intézményi étkezési számlára. A közlemény rovatban a következő adatokat kell feltüntetni: a tanuló neve, tanuló osztálya, fizetendő hónap és a Perecesi tábor turnusának megjelölése. Kérjük, hogy minden esetben kerekítés nélküli, pontos összeg kerüljön átutalásra, továbbá, hogy több tanuló (testvérek) esetén az étkezési díjat külön-külön utalják.
Határidőn túl pótjelentkezést csak akkor tudunk elfogadni, ha a maximális létszám még nem telt be. Ellenkező esetben csak lemondás után tudunk új gyerekeket fogadni. Pótjelentkezéssel kapcsolatban keressék:
Mádai Linda táborvezetőt a +36- 70/704-6611-es telefonszámon.
 
Az étkezések lemondását minden munkanap 8:30-ig teheti meg a szülő a +36- 70/704-6611-es telefonszámon, vagy a
nyari.napkozi.miskolc@gmail.com e-mail címen. A lemondást csak a következő második naptól tudjuk figyelembe venni.
Ha a gyermek három napig nem jelenik meg a táborban, és távolmaradásáról a tábor vezetése nem kap információt, a névsorból automatikusan kihúzásra, étkezése lemondásra kerül.
 
A táborozáshoz az orvosi igazolás nem szükséges a 12/2012. |IIL28.) NEFMI rendelet értelmében „[...] A gyermek törvényes képviselője [. . .] a táborozást megelőző négy napon belül kiállított nyilatkozattal igazolja a táborozásban részt vevő gyermek megfelelő egészségi állapotát a táborozás megkezdése előtt.” Kérem, hogy a levélhez csatolt nyilatkozatot használják.
 
A gyerekek közlekedéséhez meg kell váltani 430 forintért a bérletet. A 14 év alatti gyermek havi kombinált bérlete kizárólag diákigazolvánnyal (vagy ennek hiányában a diákigazolványt helyettesítő érvényes oktatási igazolással és személyazonosításra alkalmas okmány együttes felmutatásával) jogosít utazásra.
A nyári táborba a tanulókat külön autóbusz viszi az Avas városközpontből,
a Szentgyörgy úti posta elől, ahol nevelő várja őket.
Gyülekezni 7:30 perctől lehet. 


Kérjük, hogy gyermekeiket az időjárásnak megfelelően öltöztessék. Melegítő, esőköpeny, fürdőruha legyen náluk.
 
Nagy értékű játékokat, ékszereket, görkorcsolyát, gördeszkát, mobiltelefont, stb. csak saját felelősségre hozhatják magukkal! Az elveszett értékeket megtéríteni nem áll módunkban.


A Miskolci Nyári Napközivel kapcsolatban Mádai Linda táborvezető - +36-70/ 704-6611, vagy
nyari.napkozi.miskolc@gmail.com – nyújt felvilágosítást.


 
Miskolc, 2024. május 23.                                                                                                 Iskolavezetés