TÁMOP-3.4.2.A/11-2-2012-0028

 

A projekt címe: Program a sajátos nevelési igényű gyermekek társadalmi integrációjáért (inklúziójáért) az óvodától a munkába állásig

 

Megvalósulás ideje: 2012. október 1-től 2014. május 31.

Támogatás összege: 30.000.000 Ft (konzorciumi szinten)

 

A projekt célja:

A konzorciumi partnerek által az SNI gyermekek fejlesztése során megszerzett szakmai tudás és a bővülő szakmai szolgáltatások továbbadása a befogadó intézményeknek.

A projektbe bevont intézményekben az integrációból az inklúzió felé vezető úton való elindulás, ill. továbbhaladás segítése. Az egyes intézményekben már működő jó gyakorlatok, az SNI gyerekek ellátásában nyújtott minta értékű módszertan továbbadása. A projekt eredményeként a konzorcium vezető intézményében működő egyéni átvezetési tervek és utógondozói program elterjesztése a konzorciumi tagok között. A projekt révén megvásárolt eszközök további segítséget nyújtanak a gyermeknek, az intézményeknek és a családoknak.

 

 Várható eredmények:

  • Az inkluzív szemlélet terjedése, az ehhez tartozó részfolyamatokban való előrehaladás az együttműködő partnereink intézményeiben

  • SNI gyermekek esélyegyenlőségének elősegítése az elérhetővé váló eszközállománnyal

  • Az SNI gyermek családi és kortárs közösségbe való beilleszkedése eredményesebbé válik

  • Az óvodától az SNI gyermekmunkába állásáig tartó folyamat során szakmai háttér biztosítása

 

A konzorcium tagjai:

  • Martin János Szakképző Iskola (a konzorcium vezetője)

  • Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

  • Avastető Óvoda

  • Avastetői Általános, Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

  • Fazekas Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

  • Nyitott Ajtó Baptista Általános Iskola és Óvoda

 

                                                         KEZDŐLAP                                                                                            KAPCSOLÓDÓ OLDALAK

                                                                                                                                                                           Martin János Szakképző Iskola HONLAPJA