AVASTETŐI
ÁLTALÁNOS ISKOLA
ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA
 MISKOLC, 3524

PATTANTYÚS U. 2.
 
 

"REGISZTRÁLT TEHETSÉGPONT"

 

 

PATTANTYÚS

SZÉCHENYI

 


KEZDŐLAP

ISKOLÁNKRÓL

ISKOLAI DOKUMENTUMOK

KÖZZÉTÉTELI LISTA

ESEMÉNYNAPTÁR

ANGOL KÉTTANNYELVŰ KÉPZÉS

ALAPÍTVÁNYAINK

GYÓGYTESTNEVELÉS

KAPCSOLATTARTÁS

FOTÓALBUM

PÁLYÁZATAINK

 

 

 


ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI KÉPZÉS

NÉPTÁNC

 Célunk a magyar néptánc és a népi kultúra iránti érdeklődés elmélyítése a tanulókban. A népi gyermekjátékokon és táncokon keresztül ismerjék meg hagyományainkat, a magyar nép táncait, a táncok lépésanyagát, jellegzetességeit, stílusát.

  MODERN TÁNC

Célunk a modern- és kortárstánc technikák megismerése és az előírt tananyag elsajátítása mellett kialakítsa a személyiség fejlődését, az önálló, kapcsolatteremtő improvizációt, kreativitást.

TÁRSAS TÁNC

Törekszünk a táncművészet, azon belül a társastánc minél teljesebb megismerésére, segítsük sajátos eszközeivel a tanulók személyiségének formálását.

 
 
SZÍNJÁTÉK

Célunk az alapfokú művészetoktatás keretében folyó színházi-bábszínházi neveléssel lehetőséget biztosítani a színművészet iránt vonzódó tanulók képességeinek fejlesztésére, ismereteik gyarapítására, művészeti kifejező készségeik kialakítására, a művészeti szakterületen való jártasság megszerzésére és gyakorlására – figyelembe véve a tanulók érdeklődését, életkori sajátosságait, előzetes színházi-dramatikus tapasztalatait.

 

KÉPZŐMŰVÉSZET

Célunk az esztétikai érzékenység - nyitottság, igényesség, ízlés, erkölcsi fogékonyságának kialakítása mellett a látás kiművelése és tudatosítása, bővítve a képi műveltséget, a képi emlékezetet és képzeletet. A tervező, konstruáló, anyagformáló, eszközhasználó, tárgykészítő és környezetalakító tevékenységek gyakorlata nemcsak a kézügyességet, technikai érzékenységet fejleszti, hanem kialakítja a képességet a gondolatok, érzések, elképzelések, tapasztalatok vizuális eszközökkel való megjelenítésének gyakorlatára.

 

Végzős tanulóink 2021-ben - Megtekintés

2021. kiállítás Avastetői-széchenyi - Megtekintés

2021. Kiállítás-avastetői-pattantyús - megtekintés

 

"Megállítom a vetítést" címmel nyílt kiállítás
november 13-án a József Attila Könyvtárban
Madarasi József művésztanárunk festményeiből. A kiállítás megtekinthető volt 2019. december 31-ig a könyvtár nyitvatartási idejében.

TOVÁBBI KÉPEK

 

Művészetis tanulóink portfóliói a felvételihez.  
Csernai Eszter, Nagy Berill,
Bánfalvi Boglárka, Porkoláb Zsófia
Felkészítő tanár: Madarasi József
Gratulálunk!
 képek

 

 

MŰVÉSZETI ZÁRÓVIZSGA KIÁLLÍTÁS - 2019. MÁJUS 28. - KÉPEK

 

 

KÉPZŐMŰVÉSZET - SZÉCHENYI

7-8. OSZTÁLY
KÉPEK

 

2017. FÉLÉVI VIZSGÁK FÉNYKÉPEI
TOVÁBB

 

 

MŰVÉSZETI KÉPZÉSÜNKRŐL

Jogszabályi háttér: 11/1994. (VI.8.)MKM rendelet 10. sz. melléklete.
Az alapfokú művészetoktatási intézmények Szakmai Minősítő Testületének
döntése alapján az intézmény:

Kiválóra minősített alapfokú művészetoktatási intézmény”

       

TÁMOP-2010-3-2-11/10-1-2010-0174
Nevelési-oktatási intézmények
tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása – projekt

„Hagyományok, rendezvények”

Tovább...

 

 

      E-MAIL:AVASTETOI@CHELLO.HU