AVASTETŐI
ÁLTALÁNOS ISKOLA
ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA
 MISKOLC, 3524

PATTANTYÚS U. 2.
 
 

"REGISZTRÁLT TEHETSÉGPONT"

 

 

PATTANTYÚS

SZÉCHENYI

 


KEZDŐLAP

ISKOLÁNKRÓL

ISKOLAI DOKUMENTUMOK

KÖZZÉTÉTELI LISTA

ESEMÉNYNAPTÁR

ANGOL KÉTTANNYELVŰ KÉPZÉS

ALAPÍTVÁNYAINK

KAPCSOLATTARTÁS

 

 

 

 


ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI KÉPZÉS

NÉPTÁNC

 Célunk a magyar néptánc és a népi kultúra iránti érdeklődés elmélyítése a tanulókban. A népi gyermekjátékokon és táncokon keresztül ismerjék meg hagyományainkat, a magyar nép táncait, a táncok lépésanyagát, jellegzetességeit, stílusát.

  MODERN TÁNC

Célunk a modern- és kortárstánc technikák megismerése és az előírt tananyag elsajátítása mellett kialakítsa a személyiség fejlődését, az önálló, kapcsolatteremtő improvizációt, kreativitást.

TÁRSAS TÁNC

Törekszünk a táncművészet, azon belül a társastánc minél teljesebb megismerésére, segítsük sajátos eszközeivel a tanulók személyiségének formálását.

 
 
SZÍNJÁTÉK

Célunk az alapfokú művészetoktatás keretében folyó színházi-bábszínházi neveléssel lehetőséget biztosítani a színművészet iránt vonzódó tanulók képességeinek fejlesztésére, ismereteik gyarapítására, művészeti kifejező készségeik kialakítására, a művészeti szakterületen való jártasság megszerzésére és gyakorlására – figyelembe véve a tanulók érdeklődését, életkori sajátosságait, előzetes színházi-dramatikus tapasztalatait.

 

KÉPZŐMŰVÉSZET

Célunk az esztétikai érzékenység - nyitottság, igényesség, ízlés, erkölcsi fogékonyságának kialakítása mellett a látás kiművelése és tudatosítása, bővítve a képi műveltséget, a képi emlékezetet és képzeletet. A tervező, konstruáló, anyagformáló, eszközhasználó, tárgykészítő és környezetalakító tevékenységek gyakorlata nemcsak a kézügyességet, technikai érzékenységet fejleszti, hanem kialakítja a képességet a gondolatok, érzések, elképzelések, tapasztalatok vizuális eszközökkel való megjelenítésének gyakorlatára.

  2023/2024. TANÉV     

2023. november 29.
BAZ vármegyei regionális rajzverseny
 Illusztráció 5-6. évfolyam  1 . helyezett: Holló Lilien 6.a osztályos tanuló
Illusztráció 7-8. évfolyam különdíj: Elek Flóra 8.a osztályos tanuló
Felkészítő tanár: Madarasi József