-      
   
AVASTETŐI
ÁLTALÁNOS ISKOLA
ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA
 MISKOLC, 3524

PATTANTYÚS U. 2.
 
     
 
 

 

KEZDŐLAP

ISKOLÁNKRÓL

ISKOLAI DOKUMENTUMOK

KÖZZÉTÉTELI LISTA

ANGOL KÉTTANNYELVŰ KÉPZÉS

ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI KÉPZÉS

ALAPÍTVÁNYAINK

KAPCSOLATTARTÁS

 

 

 

Tisztelt szülők! 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy intézményünk bevezetTE AZ  elektronikus ügyintézési szolgáltatásÁt 2018. november 19-től a KAFFEE projekt keretén belül.

az alábbi folyamatok
elektronikus ügyintézéséT KEZDEMÉNYEZHETI az intézmény KRÉTA rendszerében:

1.Kiiratkoztatás a köznevelésből;

2.Kiiratkoztatás nem tankötelezettséget teljesítő jogviszonyból;

3.Külföldön töltött ideiglenes tanulmányi időszak bejelentése;

4.Magántanulói jogviszony iránti kérvény bejelentése;

5.Vendégtanulói jogviszony bejelentése;

6.Osztály vagy tanórai csoport változtatási kérelmének benyújtása;

7.Igazgatói engedély diák mulasztásának igazolására gondviselői kérelem benyújtása;

8.Tanulói mulasztás igazolására szolgáló gondviselői igazolás benyújtása; 

9.Tanulói felmentésre, mentességre szolgáló gondviselői kérelem benyújtása;

10.Tanulói közösségi szolgálatának teljesítéséről szóló igazolás benyújtása;

11.Bizonyítvány-vagy törzslapmásolat igénylése;

12.Személyes adatokban bekövetkezett változás bejelentése.  

Kérjük, hogy amennyiben a fenti folyamatok közül bármelyik ügy bejelentése szükségessé válik, akkor keressék fel a KRÉTA elektronikus rendszert, melynek használatához szükség esetén az intézmény titkárságán segítséget kaphatnak. Az elektronikus rendszer használata mellett - egyes ügyekben - továbbra is szükséges az intézmény személyes felkeresése is pl: befogadó nyilatkozat bemutatása kiiratkozáskor. A rendszer használatával kapcsolatos tájékoztató anyag elérhetősége:
https://eugyintezes.e-kreta.hu/info https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=17760533

 

 

A KRÉTA RENDSZER ELÉRHETŐSÉGEI:

Az Avastetői Általános Iskola és AMI (Miskolc, Pattantyús u. 2.) KRÉTA rendszerének elérhetősége:
https://klik028985001.e-kreta.hu

Az Avastetői Általános Iskola és AMI Széchenyi István Általános és Alapfokú Művészeti Tagiskola (Miskolc, Hajós u. 5.) KRÉTA rendszerének elérhetősége:
https://klik028985002.e-kreta.hu

 

Az e-Ügyintézés modul az intézménynél a KRÉTA Naplóban történő előzetes regisztráció után használható. Az e-Ügyintézésmodul az intézmény KRÉTA rendszeréből érhető el az e-Ügyintézés funkciót kiválasztva. Az egyszerűbb használat érdekében javasoljuk, hogy a böngésző könyvjelzői közé mentse el az e-Ügyintézés modulelérési útvonalát, így a későbbiekben nem szükséges beírni a webcímet, elegendő a könyvjelzőre kattintani A szülőnek, mint törvényes képviselőnek regisztráció után nyílik lehetősége a fenti folyamatok elektronikus ügyintézésére, melyhez érvényes e-mail cím is szükséges.

A gondviselők számára készített felhasználói segédlet az elektronikus ügyintézési rendszer használatához:

https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=17760533&preview=/17760533/17760546/Pilot%20elektronikus%20%C3%BCgyint%C3%A9z%C3%A9si%20rendszerek%20felhaszn%C3%A1l%C3%B3i%20seg%C3%A9dlete_Gondvisel%C5%91_v1.0.pdf 

 

      E-MAIL:AVASTETOI@CHELLO.HU