AVASTETŐI
ÁLTALÁNOS ISKOLA
ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA
 MISKOLC, 3524

PATTANTYÚS U. 2.
 
     
 

 

KEZDŐLAP

ISKOLÁNKRÓL

ISKOLAI DOKUMENTUMOK

ESEMÉNYNAPTÁR

ANGOL KÉTTANNYELVŰ KÉPZÉS

ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI KÉPZÉS

ALAPÍTVÁNYAINK

KAPCSOLATTARTÁS

 

 

közzétételi lista
 a nevelési-oktatási intézmények részére

A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrŐl szóló törvény végrehajtásáról
10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája

 

AVASTETŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

AVASTETŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS   ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI TAGISKOLÁJA

 

 

ÁLTALÁNOS ISKOLA

23. § (1) A nevelési-oktatási intézmény közzétételi listája

a) A felvételi lehetőségről szóló tájékoztató
Részletek

b) A beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma
Részletek

c) Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési  díj, a tandíj, egyéb befizetési kötelezettség
Térítési díjak és tandíj

 d) A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és ideje,
a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása, ideje, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai

e) A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje, 
 éves munkaterve
Nyitvatartási rend
Éves munkaterv

f) A pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával
Részletek

g) A szervezeti és működési szabályzat, házirend és a  pedagógiai program

Pedagógiai program
Házirend
Szervezeti és működési szabályzat
Vizsgaszabályzat

Honvédelmi Intézkedési Terv

 (3) a) A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok
 iskolai végzettsége és szakképzettsége
Avastetői                       Széchenyi

     b) A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége
Részletek

    c) Országos mérés-értékelés évenkénti eredményei

OKÉV mérés
Avastetői                               Széchenyi
6. évfolyam                    6. évfolyam
8. évfolyam                    8. évfolyam

A 2019/2020-as tanév OKÉV mérése az emberi erőforrások minisztere 5/2020. (III. 19.) EMMI határozata értelmében a járvány miatt elmaradt.

NETFIT
Avastetői                       Széchenyi
2014/2015                      2014/2015
2015/2016                      2015/2016
2016/2017                      2016/2017
2017/2018                      2017/2018
2018/2019                      2018/2019

A 2019/2020. tanévben a mérési időszak 2020.március 19-én lezárult.
A
2020/2021. tanévben a mérés megvalósítása részben meghiúsult.

2021/2022. tanév

          
Célnyelvi mérés-Avastetői
Eredmények

Idegen nyelvi mérés
Avastetői                               Széchenyi
6. évfolyam                    6. évfolyam
8. évfolyam                    8. évfolyam

A 2019/2020-as tanév célnyelvi mérése és idegen nyelvi mérése az emberi erőforrások minisztere 5/2020. (III. 19.) EMMI határozata értelmében a járvány miatt elmaradt.

    d) A tanulók le- és kimaradásával, évfolyam ismétlésével kapcsolatos adatok
Részletek

    f) A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetőségei
Avastetői                       Széchenyi

    g) A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai
Részletek

    h) Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje
Részletek

   i) Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma
Avastetői                        Széchenyi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY

23. § (5) Az alapfokú művészeti iskola közzétételi listája az (1) bekezdésben meghatározottakon kívül

a) A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége
Részletek

b) A betöltött munkakörök alapján a nevelő-oktató munkát segítők száma, iskolai végzettsége és szakképzettsége
Részletek

c) Az első minősítési évhez viszonyítva az előképző, az alapfokú és a továbbképző évfolyamok száma
Részletek

d) Az országos, nemzetközi és egyébszakmai bemutatókon, rendezvényeken, versenyeken, fesztiválokon, kiállításokon való részvétel
Részletek

e) A megyei, területi szakmai bemutatókon, versenyeken elért eredmények
Részletek

f) Az alapfokú művészeti iskola rendezvényei, hagyományai
Részletek

g) A helyi kultúrális életben történő szerepvállalás
Részletek

h) Művészeti áganként a csoportok száma és a csoportok tanulói létszáma
Részletek