AVASTETŐI
ÁLTALÁNOS ISKOLA
ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA
 MISKOLC, 3524

PATTANTYÚS U. 2.
 
     
 

 

KEZDŐLAP

ISKOLÁNKRÓL

ISKOLAI DOKUMENTUMOK

ESEMÉNYNAPTÁR

ANGOL KÉTTANNYELVŰ KÉPZÉS

ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI KÉPZÉS

TIOK-HEFOP-TÁMOP

ALAPÍTVÁNYAINK

SPORT

GYÓGYTESTNEVELÉS

KAPCSOLATTARTÁS

FOTÓALBUM

VERSENYEK
VERSENYEREDMÉNYEK

közzétételi lista
 a nevelési-oktatási intézmények részére

A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrŐl szóló törvény végrehajtásáról
10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája

EGYES ADATOK FELTÖLTÉS ALATT!

 

AVASTETŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA

23. § (1) A nevelési-oktatási intézmény közzétételi listája

a) A felvételi lehetőségről szóló tájékoztató
Részletek 2018/2019

b) A beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma
Részletek 2018/2019

c) Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési  díj, a tandíj, egyéb befizetési kötelezettség
Térítési díjak és tandíj 2018/2019

 d) A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és ideje,      a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása, ideje, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai

e) A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje,   éves munkaterve
Nyitvatartási rend
Éves munkaterv 2018/2019

f) A pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával
Részletek

g) A szervezeti és működési szabályzat, házirend és a  pedagógiai program
Iskolai dokumentumok

 (3) a) A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok       iskolai végzettsége és szakképzettsége a 2018/2019. tanévben
Pattantyús                      Széchenyi

     b) A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége a 2018/2019.tanévben
Részletek

    c) Országos mérés-értékelés évenkénti eredményei
OKÉV mérés
Pattantyús                     Széchenyi
6. évfolyam                    6. évfolyam
8. évfolyam                    8. évfolyam

NETFIT
Pattantyús                     Széchenyi
2014/2015                      2014/2015
2015/2016                      2015/2016
2016/2017                      2016/2017
2017/2018                      2017/2018    
          
Célnyelvi mérés-Pattantyús
Eredmények a 2017/2018. tanévben

Idegen nyelvi mérés
Eredmények a 2017/2018. tanévben
Pattantyús                     Széchenyi
6. évfolyam                  6. évfolyam
8. évfolyam                  8. évfolyam

    d) A tanulók le- és kimaradásával, évfolyam ismétlésével kapcsolatos adatok
Részletek

    f) A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetőségei a 2018/2019. tanévben
Pattantyús            Széchenyi

    g) A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai
a 2018/2019. tanévben
Részletek

    h) Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje
a 2018/2019. tanévben
Részletek

   i) Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma a 2018/2019. tanévben
Részletek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY

(5) Az alapfokú művészeti iskola közzétételi listája az (1) bekezdésben meghatározottakon kívül

a) A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége a 2018/2019. tanévben
Részletek

b) A betöltött munkakörök alapján a nevelő-oktató munkát segítők száma, iskolai végzettsége és szakképzettsége a 2018/2019. tanévben
Részletek

c) Az első minősítési évhez viszonyítva az előképző, az alapfokú és a továbbképző évfolyamok száma a 2018/2019. tanévben
Részletek

d) Az országos, nemzetközi és egyébszakmai bemutatókon, rendezvényeken, versenyeken, fesztiválokon, kiállításokon való részvétel a 2017/2018. tanévben
Részletek

e) A megyei, területi szakmai bemutatókon, versenyeken elért eredmények a 2017/2018. tanévben
Részletek

f) Az alapfokú művészeti iskola rendezvényei, hagyományai
Részletek

g) A helyi kultúrális életben történő szerepvállalás a 2017/2018. tanévben
Részletek

h) Művészeti áganként a csoportok száma és a csoportok tanulói létszáma a 2018/2019. tanévben
Részletek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
       

E-MAIL:AVASTETOI@CHELLO.HU